FI EN 

 
 
<< Palaa edelliselle sivulle

Green Care -perusteet, 5 op

Aika


21.01.2019 - 17.03.2019

Ilmoittautumisaika


10.10.2018 - 01.01.2019

Opintojaksototeutuksen koodi


XX00BW08-3001

Tutkinto-ohjelma


Vapaasti valittavat opinnot

Hinta


50 €

Opetusmuoto


verkko- ja lähiopetus

Opetuskieli


suomi

Opintojakson järjestävä toimipiste


SeAMK Sosiaali- ja terveysala, Seinäjoki

Sisältö


- Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset, ohjaustyö
- Green Care –toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

Tavoitteet


1. Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
- Osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
- Osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
- Osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

2. Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
- Osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
- Osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
- Osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- Osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

Opetusmenetelmät


Verkko-opiskelu ja kontaktiopetus, ryhmätyöskentely ja itsenäinen opiskelu, asiantuntijaluennot tallenteina ja kirjalliset aineistot.

Opiskelijan työmäärä


5 op / 135h (1op=27h) 1 webinaari (14.2.2019), 1 lähipäivä (14.3.2019), verkko-opiskelua itsenäisesti ja ryhmässä.

Opiskelumateriaali


Luennot ja opintomateriaalit Moodle-verkkoympäristössä (diasarjat, haastattelu- ja luentotallenteet, muu materiaali).
Green Care –kirjallisuus ja verkkomateriaalit:
- Mieli ja maisemat Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma, 2005. K. Salonen.
- Green Care –toimintatavan suuntaviivat Suomessa, 2014. http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu20.pdf
- Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista, 2013. http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/luonnonlukutaito-luo-liiketoimintaa-vihreasta-hyvinvoinnista
- Green Care –toiminnan eettiset ohjeet http://www.gcfinland.fi/yhdistys/yhdistyksen-eettiset-ohjeet/
- Green Care –laatutyökirja ja Green Care Finland Ry:n ylläpitämä laatusivusto http://www.gcfinland.fi/laatu/

Lukujärjestys


Seuraavan kuuden viikon lukujärjestys on julkaistu osoitteessa https://lukkarikone.seamk.fi/. Voit hakea tämän opinnon lukujärjestyksen kirjoittamalla Hakusana-kenttään XX00BW08-3001, klikkaamalla Hae, lisäämällä toteutuksen opintokoriin ja siirtymällä lukujärjestykseen.Ilmoittaudu opintojaksolle
(avautuu uuteen ikkunaan)