FI EN 

 
 
<< Palaa edelliselle sivulle

Tulevaisuuden esimiestyö, 5 op

Aika


01.01.2020 - 08.02.2020

Ilmoittautumisaika


01.08.2019 - 14.01.2020

Opintojaksototeutuksen koodi


KD00CD57-3001

Tutkinto-ohjelma


Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
Sosiaali- ja terveysala ylempi (AMK), Kliininen asiantuntijuus
Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala
Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Hinta


50 €

Opetusmuoto


lähiopetus

Opetuskieli


suomi

Opintojakson järjestävä toimipiste


SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Seinäjoki

Sisältö


Esimiehen tunneäly
Oman työn johtaminen ja ajankäytön hallinta
Transformationaalinen johtajuus ja muutosjohtajuus
Oma johtamisprofiili
Tavoitteellinen johtaminen ? miten saan ihmiset toimimaan oikeaan suuntaan
- Palautteen antaminen
- Työmotivaatio ja ilmapiiri työn tuottavuuden näkökulmasta
- Esimiestyö ja työhyvinvointi; hankalien tilanteiden käsittely
- Esimiestyö ja viestintä

Tavoitteet


Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee esimiestyön tehtäväkentän, vastuut ja tulevaisuuden vaatimukset. Hän tunnistaa, mitä hyvä johtaminen vaatii esimieheltä ja organisaatiolta nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Opiskelija kykenee arvioimaan, millainen esimies hän persoonaltaan on ja kehittämään omaa toimintaansa esimiehenä

Edellytetty aiempi osaaminen


-

Lukujärjestys


Seuraavan kuuden viikon lukujärjestys on julkaistu osoitteessa https://lukkarikone.seamk.fi/. Voit hakea tämän opinnon lukujärjestyksen kirjoittamalla Hakusana-kenttään KD00CD57-3001, klikkaamalla Hae, lisäämällä toteutuksen opintokoriin ja siirtymällä lukujärjestykseen.Ilmoittaudu opintojaksolle
(avautuu uuteen ikkunaan)