FI EN 

 
 
<< Palaa edelliselle sivulle

Ruokatuotantoprosessin kehittäminen, 5 op

Aika


09.03.2020 - 26.04.2020

Ilmoittautumisaika


01.08.2019 - 26.04.2020

Opintojaksototeutuksen koodi


8F00CG28-3001

Tutkinto-ohjelma


Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Hinta


50 €

Opetusmuoto


lähiopetus

Opetuskieli


suomi

Opintojakson järjestävä toimipiste


SeAMK Ruoka, Seinäjoki

Sisältö


- Ruokatuotteen tilaus-toimitusketju liiketoimintaprosessina
- Elintarvikkeen tuotantoprosessi osana tilaus-toimitusketjua
- Ruokatuotteen uudet tuotantomenetelmät
- Tuotantoprosessin vaikutus tuotteen ruokaturvallisuuteen, laatuun ja säilyvyyteen

Tavoitteet


Opiskelija osaa arvioida ruokatuotteen tilaus-toimitusketjua kokonaisuutena. Opiskelija osaa arvioida tilaus-toimitusketjun eri osa-alueiden keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti tuotantoprosessin merkitystä osana tilaus-toimitusketjua. Opiskelija osaa analysoida uusien ruokatuotantomentelmien merkitystä ruokaturvallisuuden ja tuotantoprosessin hallinnassa.

Opetusmenetelmät


Luennot, harjoitukset, harjoitustyö

Opiskelijan työmäärä


Opiskelijan työmäärä 135 h, josta lähiopetusta 24 h, 101 h itsenäistä opiskelua.

Opiskelumateriaali


Dani, S. 2015. Food supply chain management and logistics: From farm to fork. Kogan Page.
Fellows, P.J. 2017. Food processing technologies principles and practices.
Artikkelikokoelma

Lukujärjestys


Seuraavan kuuden viikon lukujärjestys on julkaistu osoitteessa https://lukkarikone.seamk.fi/. Voit hakea tämän opinnon lukujärjestyksen kirjoittamalla Hakusana-kenttään 8F00CG28-3001, klikkaamalla Hae, lisäämällä toteutuksen opintokoriin ja siirtymällä lukujärjestykseen.Ilmoittaudu opintojaksolle
(avautuu uuteen ikkunaan)