FI EN 

 
 
<< Palaa edelliselle sivulle

Luovan alan yrittäjyys, 5 op

Aika


15.01.2020 - 31.05.2020

Ilmoittautumisaika


01.08.2019 - 30.01.2020

Opintojaksototeutuksen koodi


2E00BF13-3003

Tutkinto-ohjelma


Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Hinta


50 €

Opetusmuoto


lähiopetus

Opetuskieli


suomi

Opintojakson järjestävä toimipiste


Sisältö


- luovien alojen erityispiirteet ja yritystoiminnan olemus
- luovat alat rajapinnoilla osana monialaista yritystoimintaa
- menestystarinoiden menestystekijöiden kirkastaminen
- idean kehittämisen, testaamisen ja kaupallistamisen vaiheet
- uusien palvelujen ja osaamisen tuotteistaminen
- ansaintalogiikat, rahoituslähteet ja apurahat

Tavoitteet


Opiskelija osaa

- tunnistaa luovien alojen yritystoiminnan tyypilliset piirteet ja erityispiirteet
- analysoida luovan alan yrityspolkua sekä suunnitella tuote- tai palveluidean jalostamisen ja testaamisen
- analysoida menestyksen avaintekijöitä
- arvioida omia yrittäjyysresurssejaan

Opetusmenetelmät


Etäluennot tai nauhoitteet, tehtävät, verkkokeskustelu ja itsenäinen opiskelu

Opiskelijan työmäärä


135 tuntia, josta
-luentonauhoitteet ja verkkokeskustelut 5 tuntia
-itsenäistä työskentelyä 130 tuntia

Opiskelumateriaali


Kurssimateriaalit Moodlessa. Suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan kurssin aikana.

Lukujärjestys


Seuraavan kuuden viikon lukujärjestys on julkaistu osoitteessa https://lukkarikone.seamk.fi/. Voit hakea tämän opinnon lukujärjestyksen kirjoittamalla Hakusana-kenttään 2E00BF13-3003, klikkaamalla Hae, lisäämällä toteutuksen opintokoriin ja siirtymällä lukujärjestykseen.Ilmoittaudu opintojaksolle
(avautuu uuteen ikkunaan)