FI EN WWWOpinto-opas 2017 - 2018

Rehtorin tervehdys

Tervetuloa Seinäjoen ammattikorkeakouluun!

Vuosi 2017 on Seinäjoen ammattikorkeakoulun toiminnan 25-vuotisjuhlavuosi: syksyllä 2017 tulee kuluneeksi 25 vuotta ammattikorkeakoulutoiminnan alkamisesta Seinäjoella ja Ilmajoella.

Vuonna 2014 uudistetun strategiamme mukaan visionamme on olla kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle. Koulutuksen hyvä laatu on SeAMKin toimintaa ohjaava periaate ja selkeä tavoite.

SeAMK toimii tällä hetkellä kolmella kampuksella. Asteittainen siirtyminen kahdeksasta toimipisteestä kolmelle kampukselle on tehnyt SeAMKista entistä yhteisöllisemmän. Vuonna 2018 SeAMKin kampusrakenne tiivistyy kahteen kampukseen Seinäjoen Framin pääkampukseen ja Ilmajoen kampukseen, kun sosiaali- ja terveysala saa uudisrakennuksensa Framin alueelle.

Mahdollisuus monialaisiin, koulutusyksikkörajat ylittäviin yhteisiin opintoihin laajentaa opiskelun näkökulmaa. Myös yhteiset tilat ravintolassa, kahvilassa, opiskelijoiden olohuoneessa ja muualla kampuksilla tarjoavat hyvän tilaisuuden verkostoitumiselle, uusille tuttavuuksille, ystävyyssuhteille ja yhteisille harrastuksille.

Tavoitteenamme on jatkossakin toimia itsenäisenä ja menestyvänä korkeakouluna, jolla on laajat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot sekä työelämän että muiden korkeakoulujen kanssa.

Ammattikorkeakoulussamme ovat edustettuna kaikki työ- ja elinkeinoelämän kannalta keskeiset koulutusalat: tekniikka, liiketalous, kulttuuri, sosiaali- ja terveysala, luonnonvara- ala sekä ravitsemisala. Nämä alat löytyvät neljän koulutus- ja tutkimusyksikön alta: SeAMK Elintarvike ja maatalous, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, SeAMK Sosiaali- ja terveysala sekä SeAMK Tekniikka.

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri sekä SeAMK Tekniikka toimivat Seinäjoella Framin pääkampuksella. Sosiaali- ja terveysalalla on alkava lukuvuosi haasteellinen: terveysalan koulutus siirtyy väliaikaisesti kampusalueelle Framille ja muihin väistötiloihin. SeAMK Elintarvike- ja maatalous sijaitsee kahdessa paikassa: Seinäjoella pääkampusalueella ja Ilmajoella. Tässä yksikössä yhdistävät oppinsa ja osaamisensa restonomi- ja agrologiopiskelijat sekä bio- ja elintarviketekniikan insinööriopiskelijat.

SeAMK tarjoaa opetusta noin 4800 tutkinto-opiskelijalle. Heistä noin 75 % opiskelee päätoimisesti 18 tutkinto-ohjelmassa, joista kaksi on englanninkielisiä. Ylempiä AMK- opintoja voi SeAMKissa opiskella kuudella alalla yhteensä kahdeksassa tutkinto- ohjelmassa. Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa myös englanninkielisenä.

Näiden rinnalla on lähinnä työssäkäyville suunnattua koulutusta monimuotototeutuksena. Työn ohessa voi suorittaa AMK-tutkintoja, ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja sekä täydennyskoulutusta. AMK-tutkinnon monimuotototeutuksia voi suorittaa myös kuudella maakuntakorkeakoulupaikkakunnalla.

Vuosittain opintonsa aloittaa noin 1000 opiskelijaa ja ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaa vuosittain yli 800 opiskelijaa. Opetuksen ja opiskelumuotojen kehittäminen niin, että koulutuksessa yhdistyy työelämälähtöinen ajankohtainen osaaminen, on SeAMKin tärkein kehitystehtävä. Yhtenä esimerkkinä tästä on SeAMK FramiPro, monialainen projektioppimiseen perustuva oppimisympäristö, jossa eri alojen opiskelijat suorittavat osan tutkinnostaan yhdessä projekteissa oppien. Perinteisen yritysyhteistyön ohella tämä on lisännyt ammattikorkeakoulun sekä pien- ja mikroyrittäjien keskinäistä yhteistyötä.

Uudistetun strategian mukaisen digitaalisen kampuksen toteuttamisella halutaan rakentaa ajanmukainen oppimisympäristö ja tuoda elinkeinoelämä ja sidosryhmät lähelle SeAMKin toimintaa. SeAMK tarjoaa opetuksessaan valmiuksia yhä kansainvälisemmässä toimintaympäristössä toimimiseen. Kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihto on yksi toimintamme painopisteistä. Opiskelijavaihto- ja harjoittelumahdollisuuksia on tarjolla laajasti, erityisesti Euroopassa, mutta myös kaikissa muissa maanosissa.


Hyvä opiskelija!

Tästä oppaasta löytyvät kaikkien tänä lukuvuonna alkavien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat opintojaksokuvauksineen sekä yleisinformaatiota opiskelusta Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Parhainta menestystä opinnoissasi ja hyvää opiskeluaikaa SeAMKissa!


Seinäjoella 31. tammikuuta 2017

Tapio Varmola
SeAMKin rehtori, toimitusjohtaja