FI EN WWWHarjoittelu

Ammattikorkeakouluopintojen tavoitteena on tuoda työn ja ammattien maailma osaksi opiskelijan opintopolkua. Opintojen työelämälähtöisyys toteutuu monella tasolla esimerkiksi työelämän asiantuntijakouluttajien, projektiopintojen, työpaikkavierailujen sekä työelämään kytkettyjen seminaarien ja opinnäytetöiden välityksellä. Konkreettisimmillaan työelämään tutustuminen toteutuu AMK-harjoitteluissa, joita tutkinto- ohjelmasta riippuen sisältyy opintoihin yksi kevään tai syksyn kestävä periodi tai useampia lyhyempiä jaksoja. Harjoitteluja voidaan tehdä myös kesäisin.

AMK-harjoittelu on suunnitelmallinen ja ohjattu opiskelujakso, jonka ympäristönä on alan "oikea" työympäristö. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy työkäytäntöihin ja -ympäristöihin sekä ammatilliseen vuorovaikutukseen ja asiakasvuorovaikutukseen käytännönläheisesti ohjaajiensa avustuksella. Usein harjoitteluun kytketään myös opinnot päättävä opinnäytetyö, joka saattaa toimia välineenä "sen ensimmäisen" työpaikan löytymiseen.

Opiskelija etsii harjoittelupaikan yleensä omatoimisesti ohjaajan avustuksella lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysalan sekä maatalousalan paikkoja, joissa AMK-yksikkö välittää harjoittelupaikat. Kaikilla aloilla opiskelijoita tuetaan löytämään ja valitsemaan oman suuntautumisensa ja mielenkiintonsa mukainen harjoittelupaikka - mahdollisuuksien rajoissa. Harjoittelu on tärkeä osa opiskelua: opiskelijan kannattaa olla aktiivinen harjoittelujakson suunnittelussa ja oikean paikan valinnassa!

Tietoa harjoittelusta saa harjoittelujaksojen opettajilta, opinto-ohjaajilta ja koulutuspäälliköiltä.