FI EN WWWSeAMK Kampukset ja erilaiset oppimisympäristöt

Seinäjoen ammattikorkeakoulu antaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet oppimiseen tekniikaltaan ja välineistöltään nykyaikaisissa oppimisympäristöissä. Ajanmukaiset tilat luovat edellytykset monipuoliseen ja aktiiviseen oppimiseen. Opiskelijat voivat myös osallistua tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä hyödyntää ammattikorkeakoulun laajaa kansainvälistä verkostoa ulkomailla opiskellen. Oppimisympäristöjä kehittäen halutaan lisätä opetuksen työelämälähtöisyyttä sekä hyödyntää tietotekniikan ja monialaisuuden mahdollisuuksia.

Tietotekniikkapalvelut

Seinäjoen ammattikorkeakoulun käytössä olevien tietoverkkojen, järjestelmien ja sovellusten kehityksestä, ylläpidosta ja hallinnasta vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietohallinto. Tietohallinto tarjoaa ammattikorkeakoululle myös helpdesk- ja lähitukipalvelut. Kaikissa tietoteknisissä ongelmissa opiskelijoita auttaa helpdesk –palvelu ”Jelppari” puhelin 0201245064 sähköposti jelppari@epedu.fi www-osoite http://jelppari.epedu.fi

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietokoneet on kytketty tietoverkkoon, joka on osa Suomen korkeakoulujen FUNET-verkkoa (Finnish University and research NETwork). Seinäjoen ammattikorkeakoulun käyttösäännösten lisäksi käyttäjiä koskevat siis myös FUNET:in käyttösäännöt, jotka löytyvät osoitteesta http://www.csc.fi/hallinto/funet/palvelut/yhteydet/kayttosaannot.

Tietojärjestelmien käyttösäännöt hyväksyttyään opiskelijat saavat käyttäjätunnuksen ja sähköpostiosoitteen. Käyttäjätunnusta tarvitaan kirjauduttaessa ammattikorkeakoulun tietokoneille tai verkkoon. Sama tunnus on käytettävissä kaikilla ammattikorkeakoulun koneilla ja lähes kaikissa palveluissa. Käyttäjätunnus ja siihen liittyvä salasana ovat henkilökohtaisia ja jokaisen tulee aina käyttää kirjautumiseen omaa tunnustaan.

Uudet opiskelijat voivat ottaa käyttäjätunnuksen, salasanan ja sähköpostiosoitteen käyttöönsä verkkopalveluna jo ennen opiskelun alkamista. Palvelu toimii TUPAS-tunnistautumisella (pankkitunnukset) ja se on käytössä kun opiskelija on vahvistanut ottavansa opiskelupaikan vastaan. Palvelu löytyy osoitteesta https://tunnukset.seamk.fi

Hyväksymällä tietojärjestelmien käyttösäännöt pääsee Vetuma-palveluun kautta tunnistautumaan ja edelleen tunnusten luovutuspalveluun.

Opiskelijat voivat kirjautua käyttäjätunnuksellaan myös WinhaWille-palveluun. WinhaWille-sivuilla opiskelija voi tarkastaa henkilötietonsa ja muuttaa osoitetietonsa. Opiskelija voi myös seurata HOPS:iaan ja suorituksiaan sekä suorittaa pakollisen läsnäoloilmoittautumisen. WinhaWillen kautta voidaan ilmoittautua myös opintojaksoille sekä tentteihin. WinhaWilleen kirjaudutaan osoitteessa https://wille.epedu.fi.

Hyvien työskentelyolojen mahdollistamiseksi käyttäjien tulee tuntea vastuunsa järjestelmien käytöstä ja ottaa huomioon muut järjestelmän käyttäjät. Käyttäjien tulee huolehtia yhteiseen tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista. Kaikkien käyttäjien tulee noudattaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietojärjestelmien käyttösääntöjen lisäksi myös muita tietojärjestelmistä annettuja sääntöjä ja ohjeita, hyviä tapoja sekä Suomen lakia. Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietokoneiden käyttösäännöt löytyvät osoitteesta http://www.epedu.fi/kayttosaannot. Käyttösääntörikkomusten seurauksena tunnukset voidaan poistaa käytöstä määräajaksi.

Tunnukset ja sähköpostiosoite ovat käytettävissä koko opiskeluajan edellyttäen, että käyttösääntöjä noudatetaan. Sähköpostin ja kotihakemiston sisältö säilytetään valmistumisen jälkeen vähintään kuukauden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan. Tunnukset ovat käytettävissä vielä seitsemän vuorokautta valmistumisesta. Tämän jälkeen ne suljetaan.

Uusille opiskelijoille suositellaan oman kannettavan tietokoneen hankkimista opiskelun ajaksi. Koneen tulisi olla prosessoriltaan vähintään i5 tasoinen pc-kone, mielellään vähintään 8 GB muistilla. Tekniikan yksikössä opiskeleville suositellaan lisäksi hankinnan yhteydessä huomion kiinnittämistä riittävän laadukkaaseen näytönohjaimeen. Käyttöjärjestelmäksi suositellaan Windows-käyttöjärjestelmää.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoiden käyttöön virustorjuntaohjelmiston ja toimistosovelluspaketin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka) maksutta opiskelun ajaksi. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan maksuton mahdollisuus päivittää käyttöjärjestelmä viimeisimpään Windows –versioon.