FI EN WWWKäytännön tietoa ulkomaisille opiskelijoille

Tutustu Suomeen osoitteessa

www.finland.fi

Tietoa SeAMKin koulutuspaikkakunnista

Seinäjoki www.seinajoki.fi
Ilmajoki www.ilmajoki.fi

Suomen koulutusjärjestelmä

http://minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/?lang=fi

Maahan tuloon liittyvät käytänteet

https://www.seamk.fi/en/study-with-us/practical-information-for-students/

Saapuminen Seinäjoelle

https://www.seamk.fi/en/study-with-us/practical-information-for-students/

Suomalaisen henkilötunnuksen anominen

https://www.seamk.fi/en/study-with-us/practical-information-for-students/

Terveydenhuolto ja sosiaaliturva

https://www.seamk.fi/en/study-with-us/practical-information-for-students/health-services-and-student-health-care/