FI EN WWWOpiskelijan ohjaus- ja neuvontapalvelut

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoilleen ohjausta ja neuvontaa opiskelijan sekä koulutusalan tarpeet ja vaatimukset huomioiden. Opintojen ohjausta koordinoivat ohjauksen osa-alueesta riippuen opinto-ohjaajat, kv-koordinaattorit sekä harjoittelusta vastaavat opettajat, mutta itse ohjausprosessiin osallistuvat myös opettajat, opiskelijatutorit, opiskelijapalvelujen henkilöstö ja korkeakoulukirjaston henkilöstö. Opiskelijan ohjaaminen on koko henkilöstön asia.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa koulutuksen yleisten tavoitteiden saavuttamisessa, ammatilliseen suuntautumiseen liittyvissä yksilöllisissä valinnoissa ja urasuunnittelussa, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessissa, opintojen etenemisessä sekä myös mahdollisissa opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa. Ohjaus- ja neuvontapalveluja annetaan opiskelijan polun kaikissa vaiheissa niin ryhmille kuin opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. Keskeisen tekijän ohjauksessa muodostaa opiskelijan oma aktiivisuus ja halu saada ohjausta.

Opintojen ohjauksesta vastaavat henkilöt
SeAMK Elintarvike ja maatalous Eija Putula-Hautala, puh. 040 830 3953
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalous:
Ulla Autio, puh. 040 830 6067
Päivi Uitti, puh. 040 830 2442

Pk-yrittäjyys:
Tero Turunen, puh. 040 830 2366

Kulttuuri:
Esa Leikkari, puh. 040 830 4270
Sanna Savolainen, puh. 040 868 0077
SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosiaaliala ja vanhustyö:
Pirjo Takala, puh. 040 830 2167

Fysioterapia ja hoitotyö:
Tarja Knuuttila, puh. 040 830 2197
SeAMK Tekniikka Pia-Mari Riihilahti, puh. 040 830 2355
Heikki Heiskanen, puh. 040 830 4269
Jorma Mettälä, puh. 040 830 7481
Markku Lahti, puh. 040 830 2357
Veli Autio, puh. 040 830 4162

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)seamk.fi.

Opiskelijatutortoiminta

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijatutorit ovat tehtäväänsä koulutettuja ylempien vuosikurssien opiskelijoita, jotka osallistuvat uusien opiskelijoiden ohjaamiseen erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijatutor toimii vertaisohjaajana, joka auttaa uutta opiskelijaa sopeutumaan ammattikorkeakoulumaailmaan ja opiskelupaikkakuntaan. Opiskelijatutoreilla on keskeinen rooli myös ammattikorkeakoulun markkinoinnissa ja erilaisissa ammattikorkeakouluopintoihin liittyvissä edustustehtävissä.

Opiskelijan työelämäneuvonta

Ammattikorkeakouluopiskelija rakentaa opiskeluaikanaan aktiivisesti suhteitaan työelämään. Erilaiset työympäristöt ja tehtävät tulevat tutuiksi käytännöllisissä projektiopinnoissa, työpaikkavierailuilla, harjoittelujaksoilla ja työelämään kytkettyjen seminaarien ja opinnäytetöiden kautta. Nämä kokemukset ja kontaktit viitoittavat tietä opiskelijan ammatillisille suuntautumisvalinnoille ja valmentavat häntä työelämää varten.

Opiskelijan tukena työelämäkontaktien rakentamisessa on koulutusyksikköjen työelämäneuvonnasta vastaava henkilökunta: opintojensa osana opiskelija saa tietoa erilaisista harjoittelupaikoista ja -mahdollisuuksista, suunnittelee ammatillista tulevaisuuttaan ja hahmottaa paikkaansa työmarkkinoilla. Tämän ohella hänellä on tukenaan internet-palveluita. Valmistumisen tai esimerkiksi kesätöiden lähestyessä opiskelija voi tukeutua ammattikorkeakoulujen yhteiseen työnvälityspalveluun Jobstepiin (www.jobstep.net), joka tarjoaa myös mahdollisuuden sähköisen ansioluettelon laatimiseen. Työelämäneuvonnan asioissa kannattaa kääntyä ensin harjoittelun ohjauksesta vastaavan henkilön tai koulutuspäällikön puoleen.

Kansainvälisen opiskelun ohjaus

Kansainvälisen opiskelun ohjauksen tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltainen tukeminen hänen opiskeluprosessissaan, ammatillisessa kehittymisessään ja kansainväliseen opiskeluun liittyvässä elämäntilanteessaan.

Kansainvälisen opiskelun ohjaukseen sisältyy ulkomaille opiskelemaan ja harjoittelemaan lähtevien opiskelijoiden ohjaus, ammattikorkeakouluun saapuvien ulkomaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden ohjaus sekä kaikkien muidenkin opiskelijoiden ohjaaminen kansainvälistymisprosessissaan. Kansainvälisen opiskelun ohjaus ja neuvonta jakautuvat opiskelun sisällölliseen ohjaukseen, opetusjärjestelyihin ja sosiaaliseen integroitumiseen sekä opiskelun tukitoimintoihin liittyvään ohjaukseen.

Kansainvälisissä asioissa ohjaavat ja neuvovat kv-asioista vastaavat henkilöt kansainvälisen liikkuvuuden palveluissa, yhteistyössä yksiköiden kontaktihenkilöiden, koulutuspäälliköt, opintojaksojen opettajien ja opiskelijatutoreiden kanssa. Tietoa saa lisäksi SeAMKin infotilaisuuksista sekä www-sivuilta, intranetistä, Facebookista, oppaista ja sähköpostin välityksellä.

SeAMKin Kansainvälisen liikkuvuuden palveluiden yhteyshenkilöt:

Tiimin sähköposti: kv-toimisto(a)seamk.fi
(Suomesta) Lähtevät opiskelijavaihdot: outgoing(a)seamk.fi
(Suomeen) Saapuvat opiskelijavaihdot: incoming(a)seamk.fi

Marjo Arola
Tiimiesimies (henkilöstövaihdot ja sopimukset)
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
marjo.arola(a)seamk.fi

Maria Loukola
Suunnittelija (Euroopan ulkopuoliset opiskelijavaihdot)
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
maria.loukola(a)seamk.fi

Tiina Välimäki
Suunnittelija (opiskelijavaihdot Suomesta Eurooppaan)
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
tiina.valimaki(a)seamk.fi

Tiina Ojanperä
Suunnitelija (opiskelijavaihdot Euroopasta Suomeen)
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
tiina.ojanpera(a)seamk.fi

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalveluista opiskelija saa yleistä opiskeluun liittyvää tietoa ja neuvontaa: mm. opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus, opiskelutodistukset, opinto- ja ateriatuki ja valmistuminen. Joitakin palveluja, kuten opiskelutodistuksia, voi pyytää myös sähköpostilla, puhelimitse tai Winha Willen kautta.

Frami F:n 2. kerroksen palvelupiste on avoinna lukuvuoden aikana pääsääntöisesti klo 9-15. Palvelupisteessä voivat asioida kaikki SeAMKin opiskelijat. Aukioloaikojen ulkopuolelta voi tilata neuvonta-ajan sähköpostitse osoitteesta opiskelijapalvelut(at)seamk.fi tai puhelimitse numerosta 020 124 5055. Opiskelijapalveluja on saatavissa kaikilta kolmelta SeAMKin kampukselta. Lisätietoja kampusten opiskelijapalveluista ja opiskelijapalvelujen henkilöstön yhteystiedot löytyvät intrasta.

Frami Kampuksen opiskelijapalvelut

Käyntiosoite: Kampusranta 11, Frami F, 2. kerroksen palvelupiste, 60320 Seinäjoki

Ilmajoki Kampuksen opiskelijapalvelut

Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijapalvelut

Frami Kampus: Keskuskatu 32 E, 60100 Seinäjoki

Opintotukilautakunta

PL 412 (käyntiosoite: Kampusranta 11, Frami F, 2. kerros)
60101 Seinäjoki
p. 020 124 5008, f. 020 124 5001
opintotukilautakunta(at)seamk.fi

Muut opiskelun tukipalvelut

Opinto-oppaan Opinnot --> Opintokäytänteet kohdasta löydät tietoa seuraavista asioista: tutkintosääntö, opiskeluoikeus, tentteihin ilmoittautuminen, opintojen arviointi, opintosuoritukset WinhaWillestä, opintojaksojen koodit, todistukset.

Hakijapalvelut

SeAMKin hakijapalvelut on keskitetty Frami F:n 2. kerrokseen. Hakijapalveluista saa tietoa kaikesta hakemiseen liittyvästä: mm. tarjolla olevasta koulutuksesta, hakukelpoisuudesta, opiskelijavalintaperusteista sekä opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opiskelijaksi ilmoittautumisesta. Hakijapalvelut ovat avoinna arkipäivisin pääsääntöisesti klo 9.00–15.00. Puhelinpalveluaikamme voi poiketa edellä olevasta, tiedotamme siitä SeAMKin nettisivuilla osoitteessa www.seamk.fi/hakijalle/hakeminen/hakijapalvelut/

PL 46, 60101 Seinäjoki
Käyntiosoite: Kampusranta 11, Frami F, 2. kerros
60101 Seinäjoki
p. 020 124 5023, 020 124 5018, 020 124 5147, f. 020 124 5001
hakijapalvelut(at)seamk.fi

P.O. Box 46 (visiting address: Kampusranta 11, Frami F, 2nd floor)
FI-60101 Seinäjoki
FINLAND
tel. +358 20 124 5208
fax +358 20 124 5001
email: admissions(at)seamk.fi