FI EN WWWVakuutus

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat vakuutettuja Vahinkovakuutusyhtiö If Oy:ssä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa opiskelijoille sattuvat tapaturmat tai niistä aiheutuneen ammattitaudin käytännön opetuksessa tai työharjoittelussa. Näistä käynneistä aiheutuneet kustannukset laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä.

Edellytyksenä tapaturman tai ammattitaudin korvaamiselle on, että tapaturma on sattunut opetussuunnitelman tai tutkintoperusteiden mukaisissa opiskelulle ominaisissa olosuhteissa, opiskelijan osallistuessa työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, työharjoitteluun tai muussa opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa. Tapaturma korvataan myös silloin, kun se on sattunut siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta opetuksen järjestäjän osoittamaan työharjoittelupaikkaan tai takaisin. Tapaturman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit korvataan fyysisen vamman syntymisen yhteydessä.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa tietyin ehdoin myös ulkomailla. Ulkomaille opiskelemaan tai työharjoitteluun lähtevän opiskelijan tulee aina erikseen selvittää vakuutukset ja muu sosiaaliturva sekä kohdemaan kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Kansainväliseen opiskeluun liittyvissä vakuutusturva-asioissa tulee kääntyä yksikön kv- koordinaattorin tai SeAMK:n kansainvälisten asiain päällikön Tapio Pihlajaniemen puoleen.

Ammattikorkeakoululla on myös vapaaehtoinen opiskelijoiden ryhmätapaturmavakuutus, jonka vakuutusturva on voimassa varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, liikunnan oppitunneilla, tauoilla sekä otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin yhteisiin urheilusuorituksiin, retkeilyihin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, tehtaissa jne. sekä matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta. Vakuutus on tietyin ehdoin voimassa kaikkialla maailmassa. Edellytyksenä on, että tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapaturma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Sairautta ei tästä vakuutuksesta korvata. Oppilaitoksen tiloissa, mutta opiskelijan omalla vapaa-ajalla ja opetussuunnitelmaan kuulumaton toiminta on opiskelijan oman vapaa-ajan vakuutuksen piiriin kuuluvaa. Näistä käynneistä lasku tulee ensi kädessä opiskelijan itse kustannettavaksi, mutta kulut haetaan kuittia vastaan vakuutusyhtiöltä vahinkoilmoistuksen teon yhteydessä.

Työharjoittelija on vakuutettu harjoittelujakson aikana myös mahdollisten aiheuttamiensa aineellisten vahinkojen varalta.

Opiskelijoille suositellaan vapaaehtoisen kotivakuutuksen hankkimista, missä koti-irtamisto on vakuutettuna laajalla turvalla ja pienellä omavastuulla. Täten omat silmälasit, matkapuhelimet, tietokoneet ja myös matkatavarat ovat vakuutettuina eri tilanteissa. Hinnan voi tarkistaa halutessaan omasta vakuutusyhtiöstä tai www.if.fi.

Tapaturman sattuessa

  1. Hakeudu lähimpään hoitopaikkaan ja ilmoita siellä olevasi vakuutettu SeAMKin toimesta IF Oy:ssä. (kts. edellä oleva selitys lakisääteinen & vapaaehtoinen tapaturmavakuutus)
  2. Hoidon jälkeen ilmoita tapaturmasta ryhmän- tai työharjoittelun ohjaajalle tai muulle sinua lähinnä olevalle vastuuhenkilölle ja ota yhteys yksikkösi vahinkoilmoituksia tekevään henkilöön. Voit jättää myös viestin sähköpostiosoitteeseen vakuutus@seamk.fi. Sieltä sinua neuvotaan asiassasi eteenpäin.
  3. Tee vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle vakuutusasioita hoitavan henkilön kautta.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n vakuutusten yhteyshenkilönä toimii Riitta-Liisa Toppari, joka hoitaa kaikki vahinkoilmoitukset Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:ssä. Varahenkilönä toimii Ritva Hautala.

Yhteystiedot:

Riitta-Liisa Toppari, puh. 040 830 2158
vakuutus@seamk.fi
Käyntiosoite:
Frami A, 4. krs, Talouspalvelut, Blokki 410.1

Varalla:

Ritva Hautala, puh. 040 830 2190
vakuutus@seamk.fi
Käyntiosoite:
Frami A, 4. krs, Talouspalvelut, Blokki 410.1