FI EN
 
 
Palaa edelliselle sivulle

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet, 2 op

Aika


26.08.2019 - 31.05.2020

Ilmoittautumisaika

HUOM! Avoimen AMK:n opiskelijoiden ilmoittautuminen päättyy viikko ennen ensimmäistä lähipäivää (Tarkasta lähipäivät "Opetuksen aika" -otsikon alta)

10.05.2019 - 15.04.2020

Opintojaksototeutuksen koodi


YPO1C2-3102

Tutkinto-ohjelma


Tradenomi (AMK), Liiketalous

Hinta


20 €

Opetusmuoto


verkko-opinto

Opetuskieli


suomi

Opintojakson järjestävä toimipiste


SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Seinäjoki

Sisältö


- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
- yleinen tutkimusetiikka
- keskeisiä tutkimusmenetelmiä
- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet
- tutkiva ja kehittävä työote

Tavoitteet


Opiskelija osaa
- tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja
- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Opetusmenetelmät


Omatoimista opiskelua, oppimistehtäviä

Opiskelumateriaali


Opettajan osoittama materiaali

Edellytetty aiempi osaaminen


Aikaisempia opintoja ei tarvita

Lukujärjestys


Seuraavan kuuden viikon lukujärjestys on julkaistu osoitteessa https://lukkarikone.seamk.fi/. Voit hakea tämän opinnon lukujärjestyksen kirjoittamalla Hakusana-kenttään YPO1C2-3102, klikkaamalla Hae, lisäämällä toteutuksen opintokoriin ja siirtymällä lukujärjestykseen.

Yhteyshenkilö

Liiketoiminta ja kulttuuri

Sari Havulehto, puh. 020 124 5459
etunimi.sukunimi@seamk.fi

Ilmoittaudu opintojaksolle
(avautuu uuteen ikkunaan)