FI EN
 
 
Palaa edelliselle sivulle

Ruokaketjun toiminta, 5 op

Aika


11.01.2021 - 30.04.2021

Ilmoittautumisaika

HUOM! Avoimen AMK:n opiskelijoiden ilmoittautuminen päättyy viikko ennen ensimmäistä lähipäivää (Tarkasta lähipäivät "Opetuksen aika" -otsikon alta)

16.04.2020 - 05.02.2021

Opintojaksototeutuksen koodi


YE00BI08-3016

Tutkinto-ohjelma


Agrologi (AMK)
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Hinta


50 €

Opetusmuoto


lähiopetus

Opetuskieli


suomi

Opintojakson järjestävä toimipiste


SeAMK Ruoka, Seinäjoki

Sisältö


-suomalaisen maataloustuotannon tärkeimmät viljelykasvit ja niiden elintarvikekäyttö sekä laatutekijät
-kotieläintuotannon toimintatapa, merkittävimmät rehut, keskeiset tuotteet sekä näitten tuotteiden tärkeimmät laatutekijät
-merkittävimmät globaalit elintarvikeraaka-aineet ja niiden tuoteominaisuuksia
-leipomo-, meijeri- ja lihateknologiset perusprosessit, raaka-aineen laatu ja sen merkitys tuotantoprosesseille
-keskeiset ruuan valmistusprosessit ruokapalveluissa sekä ruokapalveluihin vaikuttavat laatutekijät?
-koko ruokaketjulle keskeiset ja mitattavat kemialliset, biologiset ja mikrobiologiset laatuun vaikuttavat tekijät
-ruokaketjun keskeiset liiketoimintaa harjoittavat toimijat

Tavoitteet


Tavoitteet: Opiskelija osaa raportoida ruoan alkuperän ja reitin alkutuotannosta kuluttajalle sekä kunkin portaan pääprosessit siten, että hän osaa yhdistää tulevissa opinnoissaan alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, kaupan ja ravitsemispalveluiden prosessien tuntemusta ja siten osaa ratkaista oman eritysalueensa kehittämisen ongelmia osana kokonaisuutta ja pystyy toimimaan yhteistyössä ketjun muiden portaiden asiantuntijoiden kanssa. Opiskelija tunnistaa viime vuosien muutokset ruokaketjun toiminnassa ja osaa päätellä muutoksen merkityksen myös tulevaisuudessa. Opiskelija pystyy myös nimeämään elintarvikeketjun eri vaiheissa toimivia yrityksiä.

Opetusmenetelmät


Aktivoivat luennot
Työpajat
Ryhmätyö
Verkossa oleva materiaali

Opiskelijan työmäärä


Opinnon laajuus on 134 oh, josta
-26 h luentoja ja muuta johdettua toimintaa
-10 h työpajoja
-4h loppuseminaari
-94 h ryhmän työskentelyä

Opiskelumateriaali


Opiskelijaryhmä etsii itse kirjallisuuden ja muun materiaalin saamansa aiheen mukaan

Lisätietoa toteutuksesta


Työpajat ja seminaarit ovat pakollisia

Lukujärjestys


Seuraavan kuuden viikon lukujärjestys on julkaistu osoitteessa https://lukkarikone.seamk.fi/. Voit hakea tämän opinnon lukujärjestyksen kirjoittamalla Hakusana-kenttään YE00BI08-3016, klikkaamalla Hae, lisäämällä toteutuksen opintokoriin ja siirtymällä lukujärjestykseen.

Yhteyshenkilö


Eija Putula-Hautala, puh. 040 830 3953
etunimi.sukunimi@seamk.fiIlmoittaudu opintojaksolle
(avautuu uuteen ikkunaan)