FI EN
 
 
Palaa edelliselle sivulle

Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö, 5 op

Aika


11.01.2021 - 31.05.2021

Ilmoittautumisaika

HUOM! Avoimen AMK:n opiskelijoiden ilmoittautuminen päättyy viikko ennen ensimmäistä lähipäivää (Tarkasta lähipäivät "Opetuksen aika" -otsikon alta)

16.04.2020 - 18.01.2021

Opintojaksototeutuksen koodi


KC03PTLS05-3009

Tutkinto-ohjelma


Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Hinta


50 €

Opetusmuoto


lähiopetus

Opetuskieli


suomi

Opintojakson järjestävä toimipiste


SeAMK Ruoka, Seinäjoki

Sisältö


- pakkaamisen merkitys
- pakkausmateriaalit ja -menetelmät
- pakkausmenetelmän valinta
- syöttö- ja annostelulaitteet
- kuljettimet
- pakkausmerkinnät
- pakkaukset ja ympäristö
- elintarvikealan lainsäädäntö ja ohjeistukset

Tavoitteet


Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-osaa vertailla yleisimpiä pakkausmateriaaleja ja pakkaustekniikoita
-osaa soveltaa pakkauksen ja pakkaamisen suunnittelun menetelmiä.
-osaa keskeisimmät kohdat elintarvikelainsäädännöstä, löytää ja osaa soveltaa laki- ja asetuskokoelmia sekä alan ohjeistusta.

Opetusmenetelmät


Luennot, harjoitukset ja tehtävät

Opiskelijan työmäärä


Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 30 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 105 h

Opiskelumateriaali


- Järvi-Kääriäinen, T. ja Ollila, M. (2007). Toimiva pakkaus. Helsinki: Pakkausteknologia - PTR ry
- Opettajan materiaalit.
- Hannu Korkeala (toim.): Elintarvikehygienia ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia
- Elintarvikelainsäädäntö ja alan ohjeistus. mm. Finlex, Ruokavirasto.

Edellytetty aiempi osaaminen


Mikrobiologia

Lukujärjestys


Seuraavan kuuden viikon lukujärjestys on julkaistu osoitteessa https://lukkarikone.seamk.fi/. Voit hakea tämän opinnon lukujärjestyksen kirjoittamalla Hakusana-kenttään KC03PTLS05-3009, klikkaamalla Hae, lisäämällä toteutuksen opintokoriin ja siirtymällä lukujärjestykseen.

Yhteyshenkilö

Bio- ja elintarviketekniikan opinnot

Eija Putula-Hautala, puh. 040 830 3953
etunimi.sukunimi@seamk.fi

Muut tekniikan opinnot

Alpo Anttonen puh. 040 830 7478
avoinamk.tekniikka@seamk.fiIlmoittaudu opintojaksolle
(avautuu uuteen ikkunaan)