FI EN
 
 
Palaa edelliselle sivulle

Mikrobiologia, 5 op

Aika


15.02.2021 - 31.05.2021

Ilmoittautumisaika

HUOM! Avoimen AMK:n opiskelijoiden ilmoittautuminen päättyy viikko ennen ensimmäistä lähipäivää (Tarkasta lähipäivät "Opetuksen aika" -otsikon alta)

16.09.2020 - 15.02.2021

Opintojaksototeutuksen koodi


8B00CG71-3005

Tutkinto-ohjelma


Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Hinta


50 €

Opetusmuoto


lähiopetus

Opetuskieli


suomi

Opintojakson järjestävä toimipiste


SeAMK Ruoka, Seinäjoki

Sisältö


- Pieneliötyypit, morfologia ja lisääntyminen, kasvukäyrät, spesifinen kasvunopeus, elinehdot ja kasvun estäminen,
- Arkkibakteerit, bakteerit, hiivat, homeet, levät, alkueläimet ja virukset,
- Tärkeimmät elintarvikkeita pilaavat pieneliöt sekä yleisimmät patogeenit,
- Elintarvikkeiden valmistuksessa käytetyt mikrobit,
- Sterilointi, aseptinen työskentely ja hygienia,
- Omavalvonta.
- Laimennossarja ja maljaviljely sekä laboratoriotyöskentely.

Tavoitteet


Opiskelija osaa esitellä yleiset elintarvikealan mikrobit ja niiden elinehtoja sekä käyttää mikrobiologian käsitteistöä.Opiskelija tuntee omavalvonnan periaatteet.

Opetusmenetelmät


Luennot, laboratorioharjoitukset ja esitys (patogeeni/pilaaja) opiskelijaryhmätyönä.

Opiskelijan työmäärä


Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 36 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 99 h

Opiskelumateriaali


Luentomateriaali
Kirja:
Sojakka, K. & Välimäki, M.-L., 2011. Ammatillinen Mikrobiologia, Juvenes Print: Tampere, 306 s. ISBN 978-952-13-4723-8. (2. painos julkaistu 2020)
Artikkeli: Björkroth, J. 2009. Elintarvikkeille ominaiset pilaajamikrobit. Duodecim, 125: 659-666.

ja kurssisivulla Moodlessa annetut lisämateriaalit.

Taustamateriaalina esitykseen mm.
Wirtanen, G. 2017. Biofilm formation on process surfaces. Renhetsteknik 46:1, 20-21.
Wirtanen, G. 2017. Prevention and control of biofilm formation. Renhetsteknik 46:2, 7-11.
Wirtanen, G. 2017. Common pathogens in biofilms. Renhetsteknik 46:3, 6-11.
Hallanvuo, S. & Johansson, T. 2010. Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat. Eviran julkaisuja 1/2010. Multiprint Oy: Vantaa, 204 s.

+ kirjallisuushaut (informaatikon opastus kurssin alussa)

Edellytetty aiempi osaaminen


Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lukujärjestys


Seuraavan kuuden viikon lukujärjestys on julkaistu osoitteessa https://lukkarikone.seamk.fi/. Voit hakea tämän opinnon lukujärjestyksen kirjoittamalla Hakusana-kenttään 8B00CG71-3005, klikkaamalla Hae, lisäämällä toteutuksen opintokoriin ja siirtymällä lukujärjestykseen.

Yhteyshenkilö

Bio- ja elintarviketekniikan opinnot

Eija Putula-Hautala, puh. 040 830 3953
etunimi.sukunimi@seamk.fi

Muut tekniikan opinnot

Alpo Anttonen puh. 040 830 7478
avoinamk.tekniikka@seamk.fiIlmoittaudu opintojaksolle
(avautuu uuteen ikkunaan)