FI EN
 
 
Palaa edelliselle sivulle

Algebra ja geometria, 5 op

Aika


04.01.2021 - 06.06.2021

Ilmoittautumisaika

HUOM! Avoimen AMK:n opiskelijoiden ilmoittautuminen päättyy viikko ennen ensimmäistä lähipäivää (Tarkasta lähipäivät "Opetuksen aika" -otsikon alta)

16.04.2020 - 18.01.2021

Opintojaksototeutuksen koodi


KC03MAT107-3011

Tutkinto-ohjelma


Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Hinta


50 €

Opetusmuoto


verkko- ja lähiopetus

Opetuskieli


suomi

Opintojakson järjestävä toimipiste


SeAMK Ruoka, Seinäjoki

Sisältö


Peruslaskutoimitukset, likiarvot, murtolukulaskut, prosenttilaskenta, potenssi ja juuri, polynomit, suhde ja verranto, yhtälöt, yhtälöt ongelmanratkaisussa. Geometriasta trigonometriset funktiot, taso- ja avaruuskuvioiden pinta-alat ja tilavuudet, sini-ja kosinilause. Logaritmi.

Tavoitteet


Opiskelija osaa käyttää matematiikkaa työssään ja opinnoissaan kohtaamiensa matemaattisten ongelmien ratkaisussa. Opiskelija osaa reaalilukulaskennan alkeet. Opiskelija osaa muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä. Opiskelija tuntee tavallisimmat tasokuviot ja avaruuskappaleet sekä osaa laskea niiden pinta-alat ja tilavuudet. Opiskelija osaa trigonometristen funktioiden perusominaisuudet ja osaa käyttää niitä suora- ja vinokulmaisen kolmion ratkaisemiseen.

Opetusmenetelmät


Luennot/harjoitukset ja hyväksytysti suoritetut välitentit.

Opiskelijan työmäärä


OpiskelijanTyomaara Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 20 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 115 h

Opiskelumateriaali


Opettajan ilmoittama materiaali. Tekniikan alan oppikirjat.

Edellytetty aiempi osaaminen


Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lukujärjestys


Seuraavan kuuden viikon lukujärjestys on julkaistu osoitteessa https://lukkarikone.seamk.fi/. Voit hakea tämän opinnon lukujärjestyksen kirjoittamalla Hakusana-kenttään KC03MAT107-3011, klikkaamalla Hae, lisäämällä toteutuksen opintokoriin ja siirtymällä lukujärjestykseen.

Yhteyshenkilö

Bio- ja elintarviketekniikan opinnot

Eija Putula-Hautala, puh. 040 830 3953
etunimi.sukunimi@seamk.fi

Muut tekniikan opinnot

Alpo Anttonen puh. 040 830 7478
avoinamk.tekniikka@seamk.fiIlmoittaudu opintojaksolle
(avautuu uuteen ikkunaan)