FI EN
 
 
Palaa edelliselle sivulle

Ruokapalvelujen laadun kehittäminen, 4 op

Aika


04.01.2021 - 14.03.2021

Ilmoittautumisaika

HUOM! Avoimen AMK:n opiskelijoiden ilmoittautuminen päättyy viikko ennen ensimmäistä lähipäivää (Tarkasta lähipäivät "Opetuksen aika" -otsikon alta)

16.04.2020 - 18.01.2021

Opintojaksototeutuksen koodi


CA00BS68-3003

Tutkinto-ohjelma


Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Hinta


40 €

Opetusmuoto


lähiopetus

Opetuskieli


suomi

Opintojakson järjestävä toimipiste


SeAMK Ruoka, Seinäjoki

Sisältö


- lainsäädännön mukainen omavalvonta
- omavalvonnan tukijärjestelmä osana laadunhallintaa
- laadunhallinta ja -varmistus ammattikeittiössä
- kestävä kehitys ammattikeittiössä

Tavoitteet


Opiskelija osaa suunnitella, ylläpitää ja kehittää ammattikeittiön hygieniaa ja omavalvontaa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta laadunhallinnan keinoja käyttäen. Opiskelija osaa selittää kestävän kehityksen käsitteen sisällön ja osaa kehittää ruokapalvelujen toiminnan laatua ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi.

Opetusmenetelmät


Luennot, oppimistehtävät, Ympäristöpassi

Opiskelijan työmäärä


Opiskelijan kokonaistyömäärä 108 h, josta kontaktiopetusta 28 h, itsenäistä opiskelua 80 h

Opiskelumateriaali


Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Edellytetty aiempi osaaminen


- Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia

Lukujärjestys


Seuraavan kuuden viikon lukujärjestys on julkaistu osoitteessa https://lukkarikone.seamk.fi/. Voit hakea tämän opinnon lukujärjestyksen kirjoittamalla Hakusana-kenttään CA00BS68-3003, klikkaamalla Hae, lisäämällä toteutuksen opintokoriin ja siirtymällä lukujärjestykseen.

Yhteyshenkilö


Eija Putula-Hautala, puh. 040 830 3953
etunimi.sukunimi@seamk.fiIlmoittaudu opintojaksolle
(avautuu uuteen ikkunaan)