FI EN
 
 
Palaa edelliselle sivulle

Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia, 5 op

Aika


04.01.2021 - 06.06.2021

Ilmoittautumisaika

HUOM! Avoimen AMK:n opiskelijoiden ilmoittautuminen päättyy viikko ennen ensimmäistä lähipäivää (Tarkasta lähipäivät "Opetuksen aika" -otsikon alta)

16.04.2020 - 18.01.2021

Opintojaksototeutuksen koodi


YELETMBI05-3007

Tutkinto-ohjelma


Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Hinta


50 €

Opetusmuoto


lähiopetus

Opetuskieli


suomi

Opintojakson järjestävä toimipiste


SeAMK Ruoka, Seinäjoki

Sisältö


- elintarvikehygienian perusteet ja viranomaisvelvoitteet
- puhtaanapidon perusteet
- mikrobiryhmät, niiden tärkeimmät ominaisuudet ja elinehdot
- laboratoriotyöskentely ja näytteiden käsittely

Tavoitteet


Opiskelija tietää mikrobiologian ja hygienian osalta olennaisimmat elintarvikelainsäädännön kohdat. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ammattikeittiössä tapahtuvan elintarvikkeiden turvallisen ja hygieenisen varastoinnin, valmistuksen sekä tarjoilun. Opiskelija tiedostaa ja osaa ottaa huomioon ruokatuotantoon liittyvät riskit. Opiskelija osaa soveltaa ammattikeittiössä puhtaanapidon perusteita sekä omavalvonnan periaatteita. Opiskelija osaa esitellä yleiset elintarvikealan mikrobit ja niiden elinehtoja sekä käyttää mikrobiologian käsitteistöä.

Opetusmenetelmät


Luennot ja laboratorioharjoitukset

Opiskelijan työmäärä


5 op - 135 tuntia.
Laboratoriotöissä tulee olla läsnä.

Opiskelumateriaali


- Korkeala, H. Toim. 2007. Elintarvikehygienia:ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. Helsinki. Elintarvikehygienia.
- Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n julkaisu: Hygieniaopas- Elintarvikehygienian perusteet. 2020.
- Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n julkaisu:Pintahygieniaopas - Opas suurtalouksien, elintarviketeollisuuden, elintarvikekaupan, elintarvikealan opetuksen ja terveydensuojelun käyttöön.
- Koskinen, M., Kakko, L. & Välikylä, T. (toim.) 2018. Keittiöiden siivous- ja hygieniaopas. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n julkaisu.
- Laboratoriotöistä erillinen ohje.

Lukujärjestys


Seuraavan kuuden viikon lukujärjestys on julkaistu osoitteessa https://lukkarikone.seamk.fi/. Voit hakea tämän opinnon lukujärjestyksen kirjoittamalla Hakusana-kenttään YELETMBI05-3007, klikkaamalla Hae, lisäämällä toteutuksen opintokoriin ja siirtymällä lukujärjestykseen.

Yhteyshenkilö


Eija Putula-Hautala, puh. 040 830 3953
etunimi.sukunimi@seamk.fiIlmoittaudu opintojaksolle
(avautuu uuteen ikkunaan)