FI EN
 
 
Palaa edelliselle sivulle

Tietoa oman yrityksen taloudesta – taloushallinto yrittäjän tukena, 3 op

Aika


19.10.2020 - 30.12.2020

Ilmoittautumisaika

HUOM! Avoimen AMK:n opiskelijoiden ilmoittautuminen päättyy viikko ennen ensimmäistä lähipäivää (Tarkasta lähipäivät "Opetuksen aika" -otsikon alta)

08.09.2020 - 07.10.2020

Opintojaksototeutuksen koodi


XX00CI49-3003

Tutkinto-ohjelma


Vapaasti valittavat opinnot

Hinta


30 €

Opetusmuoto


lähiopetus

Opetuskieli


suomi

Opintojakson järjestävä toimipiste


SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Seinäjoki

Sisältö


1. Kokonaiskuvan muodostaminen taloudesta

- tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma
- - läpikäynti, keskeisimmät erät
- tilinpäätöksen analysointi: kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius
- - tunnusluvut: liiketulosprosentti, kokonaispääoman tuotto, current ja quick ratio, velkaprosentti, omavaraisuusasteprosentti
- yritysrahoitus
- - rahoituslähteet: pääoma- ja tulorahoitus
- - oma ja vieras pääoma

2. Verotuksen perusteet

- yritysverotus
- - oy:n verotus vs. henkilöyhtiöiden verotus
- - yhtiöoikeudelliset eroavuudet
- osakeyhtiön hallinto ja pöytäkirjojen merkitys
- - verotukselliset eroavuudet
- voitto-osuuksien verottaminen
- arvonlisäverotus
- - oman yrityksen arvonlisäverotukseen tutustuminen

3. Talouden suunnittelu ja seuranta, taloushallinnon merkitys

- ulkoisen laskennan materiaalin käyttö johtamisen apuvälineenä
- budjetointi:
- - muuttuvat ja kiinteät kustannukset
- - tulosbudjetin laatiminen omasta materiaalista siten, että jokin tekijä muuttuu (Excel)
- - tulosvertailu
- taloushallinnon sähköistäminen
- taloushallinnon merkitys yrittäjälle ja yritykselle
- - kirjanpidon merkitys
- - - sisäinen/ulkoinen laskentatoimi
- - - sidosryhmät
- - - verottaja
- - - rahoitus
- - merkitys yrityskuvaan

Tavoitteet


Taloushallinto on yrittäjälle ja yritykselle muutakin kuin kuluerä ja tämän opintojakson tarkoituksena on avata, millä lailla yrittäjä ja yritys hyötyvät taloushallinnosta. Tilinpäätös kertoo yrityksen tarinaa ja tämä opintojakso opettaa niin lukemaan tätä tarinaa ja kuin suunnittelemaan tarinalle jatkoakin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa muodostaa kokonaiskuvan yrityksen taloudesta: mitä tarkoittavat tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä mitä ovat näiden tilinpäätöksen eri osien keskeisimmät erät, miten ne ovat muodostuneet ja mitä ne kertovat yrityksestä. Opiskelija osaa myös analysoida yrityksen tilinpäätöstä ja yrityksen kehitystä käyttäen keskeisiä tunnuslukumittareita niin kannattavuuden, vakavaraisuuden kuin maksuvalmiudenkin osalta.
Opiskelija myös tietää, miten yrityksen rahoitus muodostuu, mikä ero on pääoma- ja tulorahoituksella sekä omalla ja vieraalla pääomalla.

Koska verotus on keskeinen osa yrityksen taloushallinnon toimintoja ja verotuksen säädökset vaikuttavat myös yrityksen päätöksenteossa ja johtamisessa aina yritysmuodon valinnasta lähtien, käydään opintojaksolla läpi keskeiset periaatteet niin yritysverotuksen kuin arvonlisäverotuksenkin alueilta.
Suoritettuaan opintojakson opiskelija tietää, miten eri yritysmuotoja edustavia yrityksiä ja eri yritysmuotojen voitto-osuuksia verotetaan tuloverotuksessa. Opiskelija osaa arvonlisäverotuksen perusperiaatteet eri verokantoineen ja sen, miten arvonlisäverotus tulee huomioida yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa.

Ulkoisen laskentatoimen raportteja voidaan käyttää hyväksi myös tulevaisuuden suunnittelussa ja seurannassa. Suunnittelun välineistä opintojaksolla käydään läpi budjetointi ja opintojakson jälkeen opiskelija osaa laatia tulosbudjetin käyttäen pohjana edellisvuoden tuloslaskelmaa.

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää, mikä merkitys taloushallinnolla on yrityksen toiminnassa: kirjanpidon raporttien käyttö johtamisen apuvälineenä, luotettavan taloushallinnon merkitys sidosryhmille ja verottajalle sekä modernin, digitaalisia järjestelmiä hyväksikäyttävän taloushallinnon rooli myönteisen yrityskuvan luojana.

Lukujärjestys


Seuraavan kuuden viikon lukujärjestys on julkaistu osoitteessa https://lukkarikone.seamk.fi/. Voit hakea tämän opinnon lukujärjestyksen kirjoittamalla Hakusana-kenttään XX00CI49-3003, klikkaamalla Hae, lisäämällä toteutuksen opintokoriin ja siirtymällä lukujärjestykseen.

Opetuksen aika

Opetuksen aikataulussa näkyy julkaistuna aina tulevat 6 viikkoa.
opetuksen aikaopetuksen paikka
21.10.2020 17:30 - 20:45Frami F110 (auditorio 98)
04.11.2020 17:30 - 20:45Frami F110 (auditorio 98)
18.11.2020 17:30 - 20:45Frami F110 (auditorio 98)

Yhteyshenkilö


avoinamk@seamk.fi

Ilmoittaudu opintojaksolle
(avautuu uuteen ikkunaan)