FI EN
 
 
Palaa edelliselle sivulle

Kehittäminen ja tutkiminen, 5 op

Aika


02.09.2019 - 10.05.2020

Ilmoittautumisaika

HUOM! Avoimen YAMK:n opiskelijoiden ilmoittautuminen päättyy viikko ennen ensimmäistä lähipäivää (Tarkasta lähipäivät "Opetuksen aika" -otsikon alta)

01.08.2019 - 03.05.2020

Opintojaksototeutuksen koodi


BG00CF40-3001

Tutkinto-ohjelma


Sosiaali- ja terveysala ylempi (AMK), Kliininen asiantuntijuus

Hinta


50 €

Opetusmuoto


lähiopetus

Opetuskieli


suomi

Opintojakson järjestävä toimipiste


SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

Sisältö


Tieteellisen ajattelun ja arkiajattelun erot ja yhteneväisyydet
Kriittinen ajattelu ja argumentaatio
Käytännön toiminnan kriittinen tarkastelu
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kysymyksenasettelut ja tarveanalyysit
Tietoteoriat
Vähintään kaksi erilaista kehittämisen tapaa, esimerkiksi prosessimainen kehittäminen, tutkimuksellinen kehittäminen, toimintatutkimus, arviointitutkimus

Tavoitteet


Opiskelija osaa perustella tieteellisen ja arkiajattelun erot ja yhtäläisyydet. Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä erilaisia työelämän kehittämisen kohteita ja tarpeita. Opiskelija osaa perustellusti suunnitella ja toteuttaa kehittämisen prosessin tai kokonaisuuden.

Opetusmenetelmät


Luennot 30 %, itsenäiset ja ryhmässä tehtävät oppimistehtävät (Moodlessa) 70 %

Opiskelijan työmäärä


5 op = 40t kontaktiopetusta ja 90 t itsenäistä opiskelua

Opiskelumateriaali


Toikko, T. , Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere. Tampere University Press.
Heikkinen, H. , Rovio, E. , Syrjälä, L. 2006. Toiminnasta tietoon. Helsinki. Kansanvalistusseura
Seppänen-Järvelä, R. Karjalainen, V. 2006. Kehittämistyön risteyksiä. Helsinki. Stakes
Vehviläinen-Julkunen, K. , Kankkunen, P. 2012. Tutkimus hoitotieteessä. Sanoma Pro Oy
Pietilä, A.-M. , Länsimies-Antikainen, H. (toim.) 2008. Etiikkaa monitieteisesti. Pohdintaa ja kysymyksiä. Kuopion yliopiston julkaisuja F Yliopistotiedot 45. Hoitotieteen laitos.
Opettajan esittämät artikkelit

Lukujärjestys


Seuraavan kuuden viikon lukujärjestys on julkaistu osoitteessa https://lukkarikone.seamk.fi/. Voit hakea tämän opinnon lukujärjestyksen kirjoittamalla Hakusana-kenttään BG00CF40-3001, klikkaamalla Hae, lisäämällä toteutuksen opintokoriin ja siirtymällä lukujärjestykseen.

Opetuksen aika

Opetuksen aikataulussa näkyy julkaistuna aina tulevat 6 viikkoa.
opetuksen aikaopetuksen paikka
06.09.2019 16:15 - 17:00Frami A350.1 (teoria 75)
06.09.2019 17:15 - 18:45Frami A340.1 (atk 35)
06.09.2019 17:15 - 18:45Frami A440.4 (atk 35)
06.09.2019 19:00 - 20:45Frami A350.1 (teoria 75)
04.10.2019 14:15 - 17:00Frami F110 (auditorio 98)
04.10.2019 17:15 - 19:45Frami F110 (auditorio 98)
14.12.2019 09:00 - 11:45Frami F110 (auditorio 98)
14.12.2019 12:15 - 15:00Frami F110 (auditorio 98)
31.01.2020 17:15 - 20:45Frami A440.2 (teoria 56)
15.02.2020 09:00 - 11:45Frami F110 (auditorio 98)
13.03.2020 14:15 - 16:00Frami F110 (auditorio 98)
13.03.2020 16:15 - 18:00Frami F110 (auditorio 98)
27.03.2020 18:15 - 19:45
08.05.2020 14:15 - 20:45

Yhteyshenkilö


Tarja Knuuttila, puh. 040 830 2197
etunimi.sukunimi@seamk.fi

Ilmoittaudu opintojaksolle
(avautuu uuteen ikkunaan)