FI EN
 
 
Palaa edelliselle sivulle

Ruokatuotantoprosessin kehittäminen, 5 op

Aika


09.03.2020 - 26.04.2020

Ilmoittautumisaika

HUOM! Avoimen YAMK:n opiskelijoiden ilmoittautuminen päättyy viikko ennen ensimmäistä lähipäivää (Tarkasta lähipäivät "Opetuksen aika" -otsikon alta)

01.08.2019 - 26.04.2020

Opintojaksototeutuksen koodi


8F00CG28-3001

Tutkinto-ohjelma


Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Hinta


50 €

Opetusmuoto


lähiopetus

Opetuskieli


suomi

Opintojakson järjestävä toimipiste


SeAMK Ruoka, Seinäjoki

Sisältö


- Ruokatuotteen tilaus-toimitusketju liiketoimintaprosessina
- Elintarvikkeen tuotantoprosessi osana tilaus-toimitusketjua
- Ruokatuotteen uudet tuotantomenetelmät
- Tuotantoprosessin vaikutus tuotteen ruokaturvallisuuteen, laatuun ja säilyvyyteen

Tavoitteet


Opiskelija osaa arvioida ruokatuotteen tilaus-toimitusketjua kokonaisuutena. Opiskelija osaa arvioida tilaus-toimitusketjun eri osa-alueiden keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti tuotantoprosessin merkitystä osana tilaus-toimitusketjua. Opiskelija osaa analysoida uusien ruokatuotantomentelmien merkitystä ruokaturvallisuuden ja tuotantoprosessin hallinnassa.

Opetusmenetelmät


Luennot, harjoitukset, harjoitustyö

Opiskelijan työmäärä


Opiskelijan työmäärä 135 h, josta lähiopetusta 24 h, 101 h itsenäistä opiskelua.

Opiskelumateriaali


Dani, S. 2015. Food supply chain management and logistics: From farm to fork. Kogan Page.
Fellows, P.J. 2017. Food processing technologies principles and practices.
Artikkelikokoelma

Lukujärjestys


Seuraavan kuuden viikon lukujärjestys on julkaistu osoitteessa https://lukkarikone.seamk.fi/. Voit hakea tämän opinnon lukujärjestyksen kirjoittamalla Hakusana-kenttään 8F00CG28-3001, klikkaamalla Hae, lisäämällä toteutuksen opintokoriin ja siirtymällä lukujärjestykseen.

Opetuksen aika

Opetuksen aikataulussa näkyy julkaistuna aina tulevat 6 viikkoa.
opetuksen aikaopetuksen paikka
13.03.2020 12:00 - 14:15Frami A420.4 (atk 35)
03.04.2020 09:00 - 17:00Frami A420.4 (atk 35)
24.04.2020 09:00 - 17:00Frami A420.4 (atk 35)

Yhteyshenkilö

Ruokaketjun kehittämisen opinnot

Eija Putula-Hautala, puh. 020 124 5616
etunimi.sukunimi@seamk.fi

Muut tekniikan opinnot

Kaisu Salo, puh. 040 830 4251
avoinamk.tekniikka@seamk.fiIlmoittaudu opintojaksolle
(avautuu uuteen ikkunaan)