FI EN
 
 
Palaa edelliselle sivulle

Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja arviointi, 5 op

Aika


01.09.2019 - 31.05.2020

Ilmoittautumisaika

HUOM! Avoimen YAMK:n opiskelijoiden ilmoittautuminen päättyy viikko ennen ensimmäistä lähipäivää (Tarkasta lähipäivät "Opetuksen aika" -otsikon alta)

01.08.2019 - 30.01.2020

Opintojaksototeutuksen koodi


2E00BT19-3002

Tutkinto-ohjelma


Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Hinta


50 €

Opetusmuoto


lähiopetus

Opetuskieli


suomi

Opintojakson järjestävä toimipiste


Sisältö


- strategiset analyysit, elinkaarianalyysit
- palvelumuotoilu, käyttäjälähtöisyys
- immateriaalioikeuksien lajit ja merkitykset luovassa taloudessa

Tavoitteet


Opiskelija osaa:

- arvioida liiketoiminnallisesta näkökulmasta kulttuurituotteiden mahdollisia markkinoita ja elinkaarta

- kehittää kulttuurituotteiden ja -palveluiden käyttäjälähtöisyyttä sekä lisäarvorakennetta tuotteistamisen viitekehyksessä

- soveltaa immateriaalioikeuksien hyödyntämismahdollisuuksia

- arvioida toimeksiantajatahon taloudelliset kehittämisresurssit

Opetusmenetelmät


Opiskelijan itsenäiset tehtävät Moodlessa.
Harjoitustehtävien ohjaus Moodlessa.
Harjoitustehtävien kytkeminen omaan kehittämishankkeeseen ja opinnäytetyöhön.

Opiskelumateriaali


Sovitaan kurssin alussa. Myös henkilökohtaiset oppimateriaalipainotukset ovat mahdollisia.

Lukujärjestys


Seuraavan kuuden viikon lukujärjestys on julkaistu osoitteessa https://lukkarikone.seamk.fi/. Voit hakea tämän opinnon lukujärjestyksen kirjoittamalla Hakusana-kenttään 2E00BT19-3002, klikkaamalla Hae, lisäämällä toteutuksen opintokoriin ja siirtymällä lukujärjestykseen.

Yhteyshenkilö


Esa Leikkari, puh. 040 830 4270
etunimi.sukunimi@seamk.fi

Ilmoittaudu opintojaksolle
(avautuu uuteen ikkunaan)